Jaarverslag 2017
2018-04-26

Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM)

Jaarverslag 2017.

Bestuur.
In 2017 werd tweemaal een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen geroepen. 
Beide vergaderingen werden in Den Helder gehouden: 20 april in het Sportcafé en
26 oktober in de Witte Raaf.
Daarnaast vonden enkele separate bestuursvergaderingen plaats.

Het zittende bestuur werd voor drie jaar herkozen en de samenstelling is als volgt:
Kees Jansen          :          voorzitter
Rob Prins               :          secretaris
Hans Poorthuis      :          penningmeester
Michel Groenbos   :           bestuurslid algemeen
Ab Verbaarschott   :          bestuurslid algemeen

Er zal een rooster van aftreden vastgesteld worden teneinde te voorkomen dat in de toekomst het hele bestuur en bloc aftreedt.

Leden.
De FOVAM had op 31 december 2017 13 onderafdelingen. De aangesloten verenigingen vertegenwoordigen ruim 5000 leden, waarvan ongeveer 2000 veteraan zijn. Behalve de Stichting Reünisten VLKNST-RAPV-AWNR, hebben alle aangesloten verenigingen een reüniecertificaat. Bij sommige verenigingen worden vraagtekens gezet bij het aantal rechthebbende leden. De VVAM "Het Friesche Merenland" heeft het reüniecertificaat teruggestuurd. De Reüniecommissie HoBoKo (Hofmeesters Botteliers Koks) heeft de ledenvergadering van 26 oktober als gast bijgewoond. Zij sluiten zich per 1 januari 2018 bij de FOVAM aan.

Veteranenaangelegenheden.
Er werd deelgenomen aan de ledenvergadering van het VP  en aan het VOC-overleg CZSK. De nieuwe regeling reüniefaciliteiten is nog steeds niet van kracht. Bij CZSK leeft de wens om alle verenigingen onder één paraplu te verenigen. De voorzitter van de FOVAM heeft het VOC-overleg aangegeven dat de FOVAM een federatie is en dat het de kortste klap zou zijn om verenigingen als AVOM, Ex-Act KM en COM bij de FOVAM onder te brengen.


Activiteiten
Betuursleden van de FOVAM waren aanwezig bij de volgende activiteiten:
-  5   januari, uitvaart Lgen b.d. Meines, Zoetermeer
- 17  maart, ledenvergadering VP, Ermelo
- 13  april, VOC-overleg, Den Helder
-  4   mei, Dodenherdenking, Den Helder
-  7   juni, extra VOC-overleg, Den Helder
-  16 juni, ledenvergadering VP, Ermelo
-  22 juni, Veteranendag CZSK
-  24 juni, Nederlandse veteranendag, Den Haag
-  28 juni, extra ledenvergadering VP, Doorn
-  30 augustus, relatievaardag CZSK, Den Helder
-  22 september, commando-overdracht CZSK, Den Helder
-  16 november, VOC-overleg, Den Helder
-  16 november, kennismakingsbezoek aan het nieuwe Hoofd Cluster VLB, Den Helder
-  17 november, ledenvergadring VP, Oirschot
-  15 december, VP eindejaarsbijeenkomst, Doorn


Rob Prins, secretaris.