Jaarverslag 2016
2017-05-07
Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM)

Jaarverslag 2016.

Bestuur.
In 2016 werd tweemaal een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen geroepen.
Beide vergaderingen vonden plaats in de Witte Raaf te Den Helder en wel op 28 april en op 20 oktober.
Daarnaast vonden enkele  separate bestuursvergaderingen plaats.

Piet Hein Verdegaal, voorzitter van de FOVAM sinds 1 januari 2014, legde tijdens de ALV van 28 april zijn functie neer om redenen van persoonlijke aard. Kees Jansen werd vervolgens benoemd tot voorzitter a.i. en in de najaarsvergadering werd hij benoemd tot voorzitter. Hans Poorthuis heeft op 20 oktober de taken als penningmeester op zich genomen.

Leden.
De FOVAM had op 31 december 2016 14 onderafdelingen. De aangesloten verenigingen vertegenwoordigen ruim 5000 leden, waarvan ongeveer 2000 veteraan zijn.

De FLOCOM VBD heeft in 2016 FOVAM verlaten en de PAM heeft het lidmaatschap per 1 januari 2017 opgezegd.

Een heikel punt was nog steeds het verstrekken van ledenlijsten aan CZSK. Nieuwe reüniecertificaten worden pas verstrekt wanneer bij CZSK ledenlijsten van de verenigingen aanwezig zijn. De ledenlijsten dienen een opgave te bevatten van naam, registratie- of marinenummer, vermelding postactief en/of veteraan en de diensttijdperiode. Niet alle aangesloten leden kunnen of willen deze gegevens verstrekken.
Dit heeft tot gevolg dat een aantal verenigingen geen reüniecertificaat hebben gekregen.

Veteranenaangelegenheden.

Activiteiten
Bestuursleden van de FOVAM waren aanwezig bij de volgende activiteiten:
-  22  januari, Startconferentie Beleidsevaluatie Veteranenbeleid in Doorn;
-  30  januari, Landelijke bijeenkomst nuldelijnshelpers en coördinatoren nuldelijnsondersteuning in Doorn;
-  18  maart, ledenvergadering VP, Schaarsbergen;
-    4  mei, dodenherdenking, Den Helder;
-  17  juni, ledenvergadering VP, Ermelo;
-  25  juni, Nederlandse Veteranendagen, Den Haag;
-  29  juni, Relatievaardag CZSK, Den Helder;
-    1  juli, Veteranendag CZSK, Den Helder;
-  15  september, VOC-overleg, Den Helder;
-  15  november, PA-vaardag, Den Helder.


Rob Prins, secretaris.