Aanmelden als lid

Voortvloeiend uit de wens van de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen is een federatie opgericht.


De Federatie van Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM), vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.


De federatie is geen vakbond, politieke of religieuze organisatie, wel staat zij pal voor de bij haar aangesloten organisaties en hun leden.

Door haar nauwe banden met diverse marine en aanverwante instanties, denkt de federatie voor de aangesloten organisaties en hun leden van grote betekenis te kunnen zijn.

Tijdens de diensttijd bij de Koninklijke Marine zijn er vele vriendschappen voor het leven gesloten Die kameraadschap wil de federatie graag behouden en zo mogelijk nog meer uit te breiden.

Het bundelen van krachten en de onderlinge verbondenheid heeft als voordeel dat er over een groot ledenbestand beschikt wordt, waardoor het hervinden van uit het oog verloren kameraden vereenvoudigd wordt.


Met het aansluiten bij de federatie kunnen de reüniecommissies hun reünies beter op elkaar afstemmen; dit voorkomt dubbele boekingen.

Voordeel is dat men die reünisten bereikt welke voor de reünie belangrijk zijn.


De participatie betekent ook, dat er bij een tekort aan menskracht bemiddeld kan worden in de ondersteuning van organisaties.

Aanwezigheid bij diverse herdenkingen, defilés en andere gelegenheden kan beter op elkaar worden afgestemd.

Een verdeling van groepen die het aangaan, worden voor de juiste evenementen uitgenodigd.


DE FEDERATIE STELT ZICH TEN DOEL.

Het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties.

Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.

Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan de herdenkingen, tentoon-stellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.

Het onderhouden van de contacten met diverse marine gerelateerde autoriteiten

Het bevorderen van contacten met gelijk gestemde organisaties en verenigingen in zowel binnen als het buitenland.

Het uitwisselen van kennis tussen de leden.

Het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.


LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
.


De federatie is uw lidmaatschap ten volle waard   welk onderdeel uw organisatie ook vertegenwoordigt.


De Federatie kent als leden alle aan de Koninklijke marine gerelateerde organisaties en verenigingen.

Het éénmalig inschrijfgeld bedraagt:  € 75,00.   

Het lidmaatschap bij de Federatie bedraagt jaarlijks € 75,00 tot nader order.


Wilt u meer informatie

                      

Ons adres:
R. de Roos
Abelenlaan 41
3181 WB Rozenburg
06 - 47547856

e-mail: rderoos1963@gmail.com
 

                       website adres: http://www.fovam.nlAanmelden als lid kan door het invullen van het aanmeldformulier, dat u op deze pagina kunt downloaden en versturen aan rderoos1963@gmail.com