Nuttige links

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen ...
http://www.lzv-groep.nl/