Reünie Nautische Dienst

Welkom op de pagina van de “Reünie Nautische Dienst” voorheen genaamd De Oud Nauten.

Waarom onze naamsverandering: Voorheen waren alle reünies voor alleen oud nauten en geen actief dienende militairen daarin zit nu de verandering.

Per 2017 heeft de commissie besloten en op verzoek of er ook actief dienende onderofficieren en officieren voortkomende uit de O.D.N.D - Operationele Dienst Nautische Dienst vroeger Dekdienst genaamd deel mochten nemen.

De commissie kan u het volgende mededelen dat in oktober 2018 weer een Reünie staat gepland.
Deze Reünie zal dus alleen toegankelijk zijn voor alle actief en post actieve nautische onderofficieren/officieren.

Nadere informatie over de Reünie zal te zijner tijd aan u worden mede gedeeld op de site.

Wilt u verder informatie of aanmelden dan kan u zich opgeven bij,
Voorzitter. Bud Beurskens           d.beurskens@quicknet.nl 
Secretaris. Bart uit de Bulten       b.uitdebulten@quicknet.nl
Penningmeester. Ton Schrama    a.j.schrama@hotmail.nl